from the project to the final product

About us

The company was founded in 2015.
Since then, the company has been continuously expanding production and the product range in terms of type and quantity of products.
We are certified by ISO 9001 standard and quality care is one of our leading goals.

Learn more

Naziv projekta: Unaprjeđenje poslovnih procesa i tržišnog položaja poduzeća Anime Technology d.o.o. primjenom informacijsko – komunikacijske tehnologije

Kratki opis projekta: Ulaganje u nabavu specijaliziranog softverskog rješenja za informatizaciju i automatizaciju postupaka prodaje, pripreme i praćenja proizvodnje uz nabavu računalne opreme

Ciljevi i očekivani rezultati: Povećati razvoj, rast i konkurentnost poduzeća informatizacijom poslovnih procesa te posljedično doprinijeti rastu i razvoju poslovanja, optimizaciji poslovnih procesa, povećanju prihoda i stvaranju novih radnih mjesta

Ukupna vrijednost projekta: 537.936,65 kn
Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 278.102,05 kn
Razdoblje provedbe projekta: 15.1.2020. – 15.7.2021.

Kontakt: production.animetechnology@gmail.com

www.strukturnifondovi.hr

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj